. White.

.
186018915.

White, , .

White Wood Bee , .

.

700 /3.
3,8.